admin@superslot999.live

097 315 4383

Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไข SUPERSLOT999

Terms and Conditions ข้อกำหนดของเว็บพนันออนไลน์ เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ SUPERSLOT999 การยอมรับข้อกำหนดต่างๆ การเข้าถึงข้อมูล ที่ได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขที่ระบุไว้ชัดเจน โปรดทำความเข้าใจเงื่อนไขของทางบริษัทให้ชัดเจน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเล่นเกมเป็นอย่างมีความรับผิดชอบ

  1. การยอมรับข้อกำหนด การเข้าถึงตกลงที่จะผูกพันเหล่านี้ การแก้ไขข้อกำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์ในหน้านี้ การใช้เว็บไซต์ต่อไป หลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงหมายถึง คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง เหล่านั้น
  2. คุณสมบัติ การจำกัดอายุ มีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป จึงจะใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยการใช้เว็บไซต์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  3. การเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ถูกกฎหมาย สำหรับผู้อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้งานของคุณ
  4. การลงทะเบียนบัญชี ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนบัญชีจะต้องเป็นความจริงและถูกต้อง การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติบัญชี
  5. การรักษาความปลอดภัยของบัญชี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชี รวมถึงรหัสผ่าน และกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ
  6. การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ เครื่องมือและตัวเลือก เพื่อช่วยคุณในการจัดการกิจกรรมการพนัน กำหนดวงเงินฝากหรือเลือกแยกตัวออกได้ตามรายละเอียด
  7. ข้อจำกัดความรับผิด ไม่มีการรับประกัน เว็บไซต์ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ ข้อมูลและผลิตภัณฑ์
Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา